آرش پشتیبان
Lonelesss.jpg
قاب در قاب از تکنیک‌های رایج افزایش جذابیت بصری در ترکیب بندی است. بسته به نوع عناصری که برای این تکنیک مورد استفاده قرار گیرد، نتیجه متفاوت و متاثر از چگونگی و ماهیت هندسی عناصر است.

آرش پشتیبان در این ترکیب بندی هدفمند، از فرم منحنی شاخه‌ها به زیبایی برای افزایش جذابیت و تاثیرگذاری ترکیب و عناصر نشسته در آن بهره گرفته است. از سویی ملاحت برآمده از خط منحنی به شدت در تصویر نقش ایفا می‌کند و از سوی دیگر تنهایی، سکون و سکوت صندلی خالی در مرکز این کمان ترسیم شده بدست طبیعت و انتخاب شده به دست عکاس مورد تاکید بصری قرار گرفته است.

وجه دیگر ترکیب در این تصویر، تعادل قابل تامل روشنایی و تاریکی است. ، روشنایی پیش زمینه کمی اغراق آمیز و موجب تخریب بافت‌ها است اما این اغراق آگاهانه نه تنها نابجا نیست بلکه اتفاقی کاملا آگاهانه و هدفمند در جهت برقراری تعادل تیرگی و روشنی است. شاعرانگی قاب بواسطه غیاب موجود، تاثیر برآمده از عناصر طبیعی و منحنی و نیز برهم نشینی عناصری از جنس تنهایی انسان و طبیعت به زیبایی ایجاد و القا شده است. حذف عناصر زاید پس زمینه در تاریکی تشدید شده را نیز به اقدامات عکاس در جهت حفظ ارزش‌های تصویر بیافزایید.

به اقای «آرش پشتیبان» برای انتخاب عکس روز تبریک می‌گوییم.

احسان قنبری فرد

10 بهمن 91
شکوفه بیاتی
2-(4).jpg

از نظر فروید، رویا واقعیتی خاص را دنبال نمی‌کند. تنها روایتی پر از
رمزگان است. به این اعتبار رویا به نقاشی، عکس یا حتی بیشتر به نوشتار
شباهت دارد. و می‌توان انگاره‌هایی را که در رویا به ذهن می‌آیند، همچون
اجزاء زبان در نظر گرفت. کارکرد رویا کوششی است برای یافتن معناهایش و این
معناها دانسته نمی‌شوند مگر از راه شناخت رمزگان بی‌شمارش.


این عکس و بسیاری دیگر از عکس‌های شکوفه بیاتی، سرشارند از فضایی
وهم‌آلوده و رویا گونه و نیز سرشارند از نشانه‌هایی که تاویل این رویاهای
حسیک عکاسانه را ممکن می‌سازد.


فراواقع‌گرایی دستمایه و بستری است مناسب برای بازنمایی واقعیت غیرقابل تصور رویا در قالب اثری دیداری و قابل ادراک.


رویایی از جنس اگزیستانسیالیم و پوچی در کنار قائل شدن ماهیتی
اندیشمند و آرمان‌گرا برای انسان، دستمایه خلق این عکس است. شکست در
آرمان‌های مورد انتظار مدلول فروریختگی جمجمه سفالی انسان است و سفال،
مدلول تقدیر و جبری دردآور برای این پیکره خاکی که در اندیشه شکست مرزهای
مادی به سوی ماوراء است.. تقارن کامل تصویر، عامل توجه به مرکز تصویر است. جایی که ضربه
اصلی را به ذهن مخاطب وارد می‌آورد و و در این بازی فکر و اندیشه، تعادل
عناصر پیش زمینه و پس زمینه قاب مربع که دلالت‌گر قدرت در بیانیه عکاس است،
در محور عمودی تقارن شکل و فرم و در محور افقی تقارن بافتی را در خود
دارد. روند نزولی اضمحلال عناصر کامل و منسجم به سوی فروریختگی و تجزیه، هم
در نگاه از بالا به پایین و هم در جهت عکس رعایت می‌شود تا تقارن تونال و
بافتی نیز بر ترکیب‌بندی تصویر حکمفرما باشد.


به خانم «شکوفه بیاتی» برای این آفرینش خلاق شادباش می‌گوییم و تداوم حضور ارزشمندشان را در گالری آرزو داریم.


احسان قنبری فرد


4 بهمن 91

علی اصغری
fy010.jpg
عکس سمفونی با‌شکوهی از خط، فرم و تکرار ریتمیک و همداستان این عناصر در طبیعت است. گر چه در هیچ نقطه‌ای از عکس شاهد شکست این ریتم گریزنده نیستیم تا عنصری موکد را به نظاره بنشینیم، اما پرسپکتیو تک نقطه‌ای و پویای عکس نقش یگانه خویش را در هدایت نگاه مخاطب تا انتهای قاب بازی می‌کند.
تقارن پویای مبتنی بر محور عمودی از نظر مبانی هنرهای تجسمی در همنشینی با قاب مستطیل افقی باید ایجاد کننده و القاگر آرامش باشد. عاملی که تاثیر قدرتمند این تقارن را سرکوب می‌کند و پویایی را به قاب می‌افزاید در مرحله اول وجود خطوط ناهموار ریتمیک، مثلث‌های فراوان نامتعادل، افق مورب و در مرحله بعد، پرسپکتیو شدیدی است که عکس را همراهی می‌کند. نور، عامل ثانویه‌ای در تقویت جلوه‌های فرمال خطوط و اشکال است و افق رفیع عاملی موثر در پیشگیری از سرگشتگی نگاه مخاطب در انتهای مرور نقطه گریز.
وضوح سرسام‌آور اثر و عمق میدان بالای آن به منظره‌نگاری‌های کلاسیک سده‌های 19 و 20 پهلو می‌زند.
به اقای «علی اصغری» برای انتخاب عکس روز تبریک می‌گوییم.


احسان قنبری فرد


2 بهمن 91

وحید بابائی
4063421.jpg
تداعی معانی ذهنی در قالب عکس غالبا به فتومونتاژ منتهی می‌شود. ازسویی عکاس مانند یک نقاش یا طراح، آنچه در ذهن خویش می‌پرورد را در پروسه‌ای زمان‌بر و گاه طولانی، با در کنار هم قرار دادن عناصری که در واقعیت خویش از هم مجزا هستند، به تصویر می‌کشد. از سوی دیگر ماهیت واقع گرایانه عکس، باورپذیری این نمایش تازه به اجرا درآمده را برای مخاطب ساده‌تر و روند ان را تسهیل می‌کند.
عکس وحید بابایی اجرایی موفق از فتومونتاژ است. ویرایش دقیق در این روند نقش عمده را ایفا می‌کند. دستمایه قرار دادن مفهوم زن، زایندگی . مادرانگی وی از اتفاقاتی است که در هنر و بویژه عکاسی بارها و بارها اتفاق افتاده است.
در این عکس نیز مفاهیمی از این جنس دستمایه قرار گرفته‌اند تا زایندگی، تولد و درنهایت ماهیت قابل درک انسانیت از سویه‌ای دیگر مورد بررسی و چالش قرار گیرد و نوعی نمایش ابزورد را با تکیه بر این رخداد شاهد باشیم. زن، در این میان همچنان موجود مقدس، زاینده و معصوم تصویر است. ترکیب بندی عکس به زیبایی دست‌ها را در بهترین نقطه ممکن قرار داده است و اندک چیزی که از چهره دیده می‌شود نیز به رغم سهم اندک خویش نقش مناسبی را در تعمیم این شخصیت نوعی به سایر همجنسان خویش ایفا می‌کند. زن حاضر در این تصویر، مادری بی‌پیرایه و دارای پوششی سنتی و روستایی است. اتفاقی که معصومیت و بی‌پیرایگی را بیشتر به تاکید می‌کشد. ناشناختگی عنصری که به جای شکم یا رحم شکافته شده تصویر شده است، دلالتگری است بر دنیای ناشناخته آن‌سوی تولد..
به اقای وحید بابایی برای انتخاب عکس روز تبریک می‌گوییم.
احسان قنبری فرد
26 دی 91

رضا صفایی
371290IMG_3269.jpg


عکس رضا صفایی حاصل برهم‌نشینی هندسه و معنا است. هندسه زیبای اثر که مبتنی بر ترکیب بندی دوار و دوایر متعدد دیدگانی است، نه تنها خطوطی دوار و موازی به مرکزیت نور در عکس به وجود آورده است، خود نیز تشکیل شده از عناصر دوار متعددی است که به اشکال مختلف جای خود را در ترکیب پر کرده‌اند.


ریتم، نقشی قابل تامل بر عهده دارد. از سویی، در محل شکسته شدن ریتم، عنصر انسانی حضور دارد، به همین واسطه به چشم می‌آید و نیز تعاریفی از جنس کودکان و کار القا می‌کند. معنایی که زمینه حسی اثر را شکل می‌دهد. تعریف گونه‌های مختلف ریتم افزایشی، کاهشی و تناوبی را نیز از سوی دیگر در تصویر به جلوه کشیده است.


ویرایش عکس خصوصا در مناطق روشن و بیش روشن دچار ایراداتی است که نه فقط از منظر تکنیکی به چشم می‌آیند، بلکه از منظر معنایی نیز تعریف ایجاد شده از نور، یا چشمه نور که می‌تواند مدلول معانی تعالی‌بخش اثر باشد را به چالش کشیده است.


تم مونوکروم اثر اما به گونه‌ای این ضعف را کمرنگ‌تر کرده و پرداختن به هندسه زیبای خطوط دوار را نیز رای مخاطب ساده‌تر نموده است.


به آقای «رضا صفایی» برای انتخاب عکس روز تبریک می‌گوییم.


احسان قنبری فرد


17 دی 91

صفحه 11 از 37
صفحه قبلی صفحه بعدی