به ترتیب :
تاریخ ارسال |
امتیاز |
بازدید |
نظرات |
علاقه مندی

صفحه‌ی قبلی
صفحه‌ی 8 از 44
صفحه‌ی بعدی


فیلتر شده بر اساس مدل لنز: Sigma 10-20mm F4-5.6 EX DC

20080114012342p.jpg
بازی گنبدانه !


:۲۱ :۱۵۹
20080114234742p.jpg
سد خاکی مبارک آباد...دو


:۱۳۷ :۳۴۵۱ :۶۸
20080115132248p.jpg
none


:۲۰ :۳۱۳
20080122024837p.jpg
هنر یخ 1


:۷۲ :۶۳۴ :۲۵
20080122095142p.jpg
جذبه سلطان


:۷۲ :۶۷۰ :۲۷
20080126114247p.jpg
none


:۱۲ :۲۶۴
20080127110801p.jpg
Loneliness


:۳۵ :۳۹۰ :۱۳
20080129090723p.jpg
Departure


:۴۰ :۳۹۰ :۲۰
20080131175018p.jpg
هنر یخ 4


:۵۹ :۴۹۶ :۲۲
20080201021609p.jpg
ضد نور 1


:۱۵ :۱۶۲
20080204142341p.jpg
آدمكها !


:۲۰ :۱۵۵
20080206190601p.jpg
سكون استوار !!


:۲۲ :۲۱۳
20080207023157p.jpg
كوچكترینها !


:۳۹ :۱۹۷ :۱۶
20080212022531p.jpg
رانده شده !


:۲۳ :۱۶۱
20080212141359p.jpg
دستم بگیر مادر !


:۷۶ :۵۵۵ :۲۷
20080213001837p.jpg
آینه !


:۲۰ :۱۵۰
20080213123623p.jpg
none


:۲۹۲
20080214001458p.jpg
زیر گنبد ابرها !


:۱۰۴ :۱۱۲۶ :۳۶
20080215081600p.jpg
...


:۱۲ :۱۳۵
20080216023300p.jpg
تمنای وصال !


:۲۴ :۱۶۷
20080216051644p.jpg
Temple of Dawn - Bangkok


:۱۳ :۱۲۸
20080217101908p.jpg


:۴۲ :۴۵۸ :۱۸
صفحه‌ی قبلی
صفحه‌ی 8 از 44
صفحه‌ی بعدی