به ترتیب :
تاریخ ارسال |
امتیاز |
بازدید |
نظرات |
علاقه مندی

صفحه‌ی قبلی
صفحه‌ی 6 از 44
صفحه‌ی بعدی


فیلتر شده بر اساس مدل لنز: Sigma 10-20mm F4-5.6 EX DC

20071111140919p.jpg
گندمزار


:۱۷ :۴۴۰ :۱۱
20071112172921p.jpg
برگ، بازم برگ


:۱۲ :۳۵۹
20071113191006p.jpg
خروشان


:۲۲۸
20071114112136p.jpg
هزار رنگ


:۳۰ :۳۶۳ :۱۵
20071114174035p.jpg
سوژه در سوژه!


:۱۴ :۳۳۱
20071115215553p.jpg
روان


:۲۴۵
20071116004311p.jpg


:۲۵ :۱۷۶ :۱۰
20071117145555p.jpg
كاروانسرا !


:۶۷ :۶۵۱ :۳۰
20071117191005p.jpg
شاه عباسی !


:۲۴ :۲۲۶ :۱۰
20071119144133p.jpg
فاصله !


:۸۸ :۱۰۱۱ :۳۴
20071120124216p.jpg
انعكاس دیو سپید


:۲۴ :۴۶۴ :۱۰
20071121014739p.jpg
دستم بگیر!


:۲۱ :۱۸۶ :۱۰
20071121153412p.jpg
آسمان همه جا


:۴۳۳
20071124131256p.jpg
باغ بی برگی


:۱۰ :۴۶۲
20071124220829p.jpg
خزان


:۱۴ :۳۳۴
20071125001014p.jpg
....!!!


:۱۱ :۳۶۶
20071125150606p.jpg
چرای گاوان سورئال


:۲۶ :۵۲۰ :۱۳
20071128165941p.jpg
باران


:۵۱ :۷۵۶ :۲۵
20071129015221p.jpg
رد پا!


:۱۱ :۲۱۳
20071130021017p.jpg
دینگ دانگ !


:۱۲ :۲۳۴
20071201120726p.jpg
just LIFE


:۱۱ :۲۲۱
صفحه‌ی قبلی
صفحه‌ی 6 از 44
صفحه‌ی بعدی