به ترتیب :
تاریخ ارسال |
امتیاز |
بازدید |
نظرات |
علاقه مندی

صفحه‌ی قبلی
صفحه‌ی 6 از 44
صفحه‌ی بعدی


فیلتر شده بر اساس مدل لنز: Sigma 10-20mm F4-5.6 EX DC

20071111140919p.jpg
گندمزار


:۱۷ :۴۴۱ :۱۱
20071112172921p.jpg
برگ، بازم برگ


:۱۲ :۳۶۰
20071113191006p.jpg
خروشان


:۲۲۹
20071114112136p.jpg
هزار رنگ


:۳۰ :۳۶۳ :۱۵
20071114174035p.jpg
سوژه در سوژه!


:۱۴ :۳۳۲
20071115215553p.jpg
روان


:۲۴۶
20071116004311p.jpg


:۲۵ :۱۷۷ :۱۰
20071117145555p.jpg
كاروانسرا !


:۶۷ :۶۵۳ :۳۰
20071117191005p.jpg
شاه عباسی !


:۲۴ :۲۲۷ :۱۰
20071119144133p.jpg
فاصله !


:۸۸ :۱۰۱۳ :۳۴
20071120124216p.jpg
انعكاس دیو سپید


:۲۴ :۴۶۷ :۱۰
20071121014739p.jpg
دستم بگیر!


:۲۱ :۱۸۸ :۱۰
20071121153412p.jpg
آسمان همه جا


:۴۳۴
20071124131256p.jpg
باغ بی برگی


:۱۰ :۴۶۵
20071124220829p.jpg
خزان


:۱۴ :۳۳۷
20071125001014p.jpg
....!!!


:۱۱ :۳۶۷
20071125150606p.jpg
چرای گاوان سورئال


:۲۶ :۵۲۲ :۱۳
20071128165941p.jpg
باران


:۵۱ :۷۵۸ :۲۵
20071129015221p.jpg
رد پا!


:۱۱ :۲۱۴
20071130021017p.jpg
دینگ دانگ !


:۱۲ :۲۳۵
20071201120726p.jpg
just LIFE


:۱۱ :۲۲۱
صفحه‌ی قبلی
صفحه‌ی 6 از 44
صفحه‌ی بعدی