به ترتیب :
تاریخ ارسال |
امتیاز |
بازدید |
نظرات |
علاقه مندی

صفحه‌ی قبلی
صفحه‌ی 5 از 44
صفحه‌ی بعدی


فیلتر شده بر اساس مدل لنز: Sigma 10-20mm F4-5.6 EX DC

20071010084454p.jpg
شبی در مسجد كبود


:۱۵ :۲۳۰
20071012124950p.jpg
روزگار ما


:۲۷۳
20071012204157p.jpg
Kaboud Ball Fall


:۴۳ :۲۴۳۳ :۲۴
20071013221051p.jpg
عكاس !


:۱۹۲
20071014001614p.jpg
تنها درخت


:۲۷۶
20071014015341p.jpg
اثری از قدیم !


:۴۱ :۵۴۸ :۲۴
20071017002021p.jpg


:۲۱ :۲۲۴ :۱۰
20071018195643p.jpg
سنگ چینه !


:۱۵ :۴۴۵
20071018232508p.jpg
میان ماندن و رفتن


:۱۵ :۳۱۱
20071020180105p.jpg
گنبد گنبد !


:۴۴ :۳۶۵ :۱۸
20071024082018p.jpg


:۱۴ :۲۰۸ :۱۰
20071025015154p.jpg
به یادشهریار


:۱۷ :۲۱۶
20071027084809p.jpg
خرافات....


:۲۳ :۳۲۶ :۱۴
20071103022029p.jpg
پرواز !!!!!!


:۷۳ :۷۹۰ :۳۱
20071103134107p.jpg
اسمان زمین جاده


:۲۷ :۴۶۷ :۱۳
20071103180543p.jpg
خشتینه


:۲۳۱
20071103192616p.jpg
مایع حیات


:۲۳۷
20071103210502p.jpg
...


:۳۳۰
20071105171437p.jpg
آرام


:۲۲۴
20071107180758p.jpg
پاییز در آهار


:۲۲۱
20071108000756p.jpg
رود


:۲۰۹
20071108213139p.jpg
جزیره‌


:۳۰۷
20071109002406p.jpg
جاری


:۲۵۹
صفحه‌ی قبلی
صفحه‌ی 5 از 44
صفحه‌ی بعدی