به ترتیب :
تاریخ ارسال |
امتیاز |
بازدید |
نظرات |
علاقه مندی

صفحه‌ی قبلی
صفحه‌ی 8 از 95
صفحه‌ی بعدی


فیلتر شده بر اساس مدل لنز: Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM

20070926114212p.jpg
...


:۱۴۷
20070926134720p.jpg


:۱۹۰
20070927085100p.jpg
...


:۲۰۹
20070928003533p.jpg
تولد یك قطره


:۱۳ :۳۷۳
20070928095911p.jpg
پنجره افسرده


:۱۱ :۱۵۸
20070929111943p.jpg
خاطره


:۲۹۵
20070930085123p.jpg
اسیر زمین


:۷۳ :۱۱۶۷ :۵۴
20070930092829p.jpg
پنجره تنهایی 2


:۱۷۵
20070930141547p.jpg
كابوس


:۳۷ :۷۳۸ :۲۷
20070930145523p.jpg
طلوع آبی


:۲۷۶
20071001083540p.jpg
...


:۱۳۱
20071001115015p.jpg
...still alive


:۱۵ :۳۴۴ :۱۶
20071001134507p.jpg
پله پله تا...


:۵۶ :۶۹۳ :۳۱
20071001135654p.jpg
واپسین دیدار


:۱۸ :۲۳۹ :۱۲
20071001224345p.jpg
یکرنگی


:۴۸۰
20071002103720p.jpg
unforgiven


:۶۹ :۱۲۲۹ :۳۹
20071002153248p.jpg
بند


:۵۷ :۵۳۸ :۲۸
20071002220223p.jpg
گردنه حیران


:۱۰ :۲۹۸
20071003194447p.jpg
احساس رنگی


:۴۴ :۷۶۱ :۲۷
صفحه‌ی قبلی
صفحه‌ی 8 از 95
صفحه‌ی بعدی