به ترتیب :
تاریخ ارسال |
امتیاز |
بازدید |
نظرات |
علاقه مندی

صفحه‌ی 1 از 10
صفحه‌ی بعدی


فیلتر شده بر اساس لنز: Tokina

DSC_5177s.jpg
Island


:۶۷ :۲۰۰۶ :۴۳
8358942s.jpg
دریاچه ارومیه


:۴۵ :۱۶۵۵ :۲۹
DSC0224.jpg
غروب


:۳۵ :۱۱۲۹ :۲۳
DSC0229.jpg
انعکاس


:۵۶ :۱۶۶۲ :۳۰
DSC_5598-Edit-2.JPG


:۳۲ :۱۶۷۱ :۳۳
DSC_10209.jpg
یک روز بارانی


:۳۰ :۱۲۶۲ :۲۴
arbeidt.jpg
Break


:۲۱ :۷۸۰ :۱۸
371290IMG_3269.jpg


:۱۵ :۱۰۷۱
DSC_5011.jpg
دریاچه ارومیه


:۳۰ :۱۲۳۶ :۳۱
DSC_7954.jpg
ساحل سکوت


:۲۵ :۱۰۵۷ :۲۰
531436546322.jpg
تلاش برای زندگی


:۳۱ :۹۸۲ :۲۰
756757DSC0127.jpg
Reflection


:۳۵ :۱۲۴۸ :۲۵
641325Panorama1.jpg
HDR_Panurama


:۱۳ :۸۵۱
DSC1712.jpg
Bridge


:۳۰ :۱۲۸۱ :۲۴
DSC4744.jpg
قلعه


:۱۷ :۱۱۷۷ :۱۶
DSC_5184-1.jpg
غروب


:۲۳ :۹۷۶ :۲۵
DSC1228.jpg


:۳۳ :۸۶۲ :۲۸
DSC3999.jpg
قره کلیسا


:۹۶۹
4649613.jpg


:۲۲ :۷۱۹ :۲۰
DSC6752.jpg
انعکاس


:۴۹۰
34974733.jpg


:۵۵۹
83512612.jpg
پایان راه


:۳۲۳
127347IMG_0332.jpg
گذر تاریخی


:۳۰۴
348663DSC_5409.jpg


:۳۹۸
صفحه‌ی 1 از 10
صفحه‌ی بعدی