به ترتیب :
تاریخ ارسال |
امتیاز |
بازدید |
نظرات |
علاقه مندی

صفحه‌ی 1 از 7
صفحه‌ی بعدی


فیلتر شده بر اساس مدل دوربین: Nikon D2X

590999DSC_0128.jpg
نفس باد صبا ...


:۲۸۸
Kuh-e Namak 1393 08 28-115 HDR2.jpg
سخت و زیبا


:۳۸۳
Hoz-e Soltan 1393 08 25-070.jpg
هندسه طبیعت


:۳۹۶
110699DSC_0047.jpg
حوض سلطان


:۲۸۷
DSC_0496a.jpg
سوار بر باد


:۱۹۵
224001DSC_0426.jpg
به سوی افق


:۲۰۴
487154DSC_0298.jpg
زیر گنبد کبود


:۱۶۸
507634DSC_0305.jpg
گنبد گیتی


:۱۶۶
764695DSC_0348.jpg
کلبه ای درویشی !


:۱۷۱
207604Kharv & Gloshan garden 1389 10 25-094.jpg
کال سر در - طبس


:۲۰۳
336410Doberar mountain 1386 08 28-090.jpg
و زندگی جاریست


:۱۵۶
Lalan & Kholeno peak 1390 03 11-260.jpg
تکیه بر ابر


:۱۶۱
441703Lalan & Kholeno peak 1390 03 11-053.jpg
و دشت رویید


:۱۵۷
575247Lalan & Kholeno peak 1390 03 11-247.jpg
فراز تا فرود


:۲۰۶
178859Lalan & Kholeno peak 1390 03 11-048a.jpg
بهاری که گذشت


:۱۶۴
203952Lalan & Kholeno peak 1390 03 11-067.jpg
رویش


:۲۱۵
782764Lalan 1390 03 10- 171.jpg
بر بلندای کوه


:۲۱۷
424196Ab e Ali skiing piste 1386 12 15-076.jpg
اسکی باز


:۲۱۱
774419Doberar mountain 1386 08 28-054.jpg
کوچه باغ


:۲۲۹
441988Doberar mountain 1386 08 28-049.jpg
برگ ریز


:۲۲۰
168165Doberar mountain 1386 08 28-368.jpg
جاری از دل سنگ


:۲۴۷
196467Kondor area, Arangeh syncline  1389 02 22-118a.jpg
چشمان کوه


:۲۷۰ :۱۰
صفحه‌ی 1 از 7
صفحه‌ی بعدی