گالری تصاویر "پیمان احسانی زاد"

         
عکس
نام :   گذرگاه (امتیاز : 1)
عکاس :   پیمان احسانی زاد (امتیاز : 131)
نوع دوربین :   Sony
مدل دوربین :   Sony DSC-F717
دیافراگم