گالری تصاویر "علی رضا اشتیاقی"

         
عکس
نام :   سایه (امتیاز : 0)
عکاس :   علی رضا اشتیاقی (امتیاز : 359)
نوع دوربین :   Canon
مدل دوربین :   Canon 50D
نوع لنز :   Canon
مدل لنز