گالری تصاویر "Morteza Safataj"

         
عکس
نام :   Dreamy Sunset (امتیاز : 50)
عکاس :   Morteza Safataj (امتیاز : 1299)
نوع دوربین :   Sigma
مدل دوربین :   Sigma SD10
نوع لنز