گالری تصاویر "امیر سلامتی"

         
عکس
نام :   برگشتی دوسالانه (امتیاز : 71)
عکاس :   امیر سلامتی (امتیاز : 1824)
نوع دوربین :   Nikon
مدل دوربین :   Nikon D300
نوع لنز :   Sigma
مدل لنز :