گالری تصاویر "پویان شادپور"

         
عکس
نام :   Sand (امتیاز : 0)
عکاس :   پویان شادپور (امتیاز : 183)
نوع دوربین :   Fuji
دیافراگم :   F8
شاتر :   1/60 ثانیه
ایزو :   400