گالری تصاویر "مسعود ش"

         
عکس
نام :   سفر (امتیاز : 9)
عکاس :   مسعود ش (امتیاز : 11)
نوع دوربین :   Canon
مدل دوربین :   Canon EOS 7D
نوع لنز :   Canon
مدل لنز :   Canon EF 24-70 F2.8 L
دیافراگم :   F3.5
شاتر :   1/2000 ثانیه
ایزو :   100
نظرات :   4
بازدیدها :   580
تاریخ ارسال :   ۰۵ مهر ۱۳۹۳
علاقه‌مندی‌ها :   0
دسته‌بندی سايت :   مردم , سیاه و سفید , احساسات انسانی
توضیحات عکاس

"۰۸:۵۴ ۰۶ مهر ۱۳۹۳" | مفید (0) | امتیاز (2) | فرهاد افشین (789)

حضور دختر بصورت ناظر در کنج کادر،نوعی ناظر به آینده ویران را در ذهن مخاطب ایجاد میکند.نوع ادیت بر این ایجاد حس انتظار و نگرانی و تشویش می افزاید.
"۱۰:۲۴ ۰۶ مهر ۱۳۹۳" | مفید (0) | امتیاز (3) | شادی آفرین آرش (7742)

تداعی سفر؛ سطح عکس را تشکیل می دهد؛ در حقیقت عمق عکس به نوعی به معنای متفاوت از سفر در معنای عام اش اشاره دارد. کنتراست بالای عکس؛ غلبه ای که تیرگی بر نقاط خاکستری نه چندان ملایم عکس دارد؛ حضوربی مکان و بی زمان آنسو در تلفیق با زمان اینسو؛ سفر دیگری را پیش روی مخاطب قرار می دهد؛ سفری از اکنون به جایی نا مشخص و نا مکان؛ آنسو مکان پرت و خلوتی ست که هول و هراس را و تیرگی را برای ذهن اینسو؛ به ارمغان آورده ست.
"۱۲:۰۸ ۰۹ مهر ۱۳۹۳" | مفید (1) | امتیاز (2) | آرش میرزایی قاضی (363)

تن، حرکت و سفر: تجربه ی فعلی ذهنی
وابستگی انکار ناپذیری بین انسان، ذهنش و جهانش وجود دارد. چنان که او با ذهن خود می تواند جهانی را رقم زند ورای عینیت های موجود و این جهان جدای از محدودیت های مکانی/زمانی فراتر از این مرزها می رود؛ وسعت می گیرد و رشد می کند. حتی اگر دارنده آن ذهن در جایی ساکن ساعت ها نشسته یا ایستاده باشد.
و در اینجا پنجره ای که ناظر در برابرش ایستاده است نماینده ای است از ورود به این جهان و دعوتی ست برای ارتباط با این جهان. بدون شک یکی از تجارب شاعرانه و بنیادین این ارتباط انسان با جهان خارجش پنجره است. به ویژه که کنش نگریستن از درون به بیرون را نمایان می شود. پنجره ، عامل چنین ادراک هستی شناختی ای می شود؛ بازشویی که درون و برون را به هم می دوزد ، و همزمان آن ها را از هم جدا می کند . این تعامل هستی شناختی موجب می گردد تا پنجره اندازه و ابعادی به خود بگیرد که قادر به اجرای این کارکرد بنیادین باشد.
در حقیقت وقتی انسان سفر می کند به جهانش وسعت می بخشد و این وسعت نه تنها از لحاظ بعد فیزیکی ومکانی بل که از لحاظ ذهنی نیز انسان را وارد جهان دیگری می کند.
و این وسعت نگاه و جهانش همان چیزی ست که به خوبی در این کار مشهود است. سوژه ای که در پنهای افق ایستاده است ما صورت او را نمیبینیم اما به خوبی تصویر ذهنی و برداشت خوبی از نگاه او و جهان او در ذهن ما نیز تداعی می شود.
سوژه از لحاظ بعد مکانی ثابت است اما از طریق این فریم جادویی در ذهن خود حرکت می کند می رود می رود و می رود همچنان که قطار در حال رفتن است و ناگهان صدای سوت به راستی خبر از آن می دهد که ما به مقصد رسیده ایم و به واقع دیگر سفر به پایان رسیده است!
"۲۲:۴۶ ۱۰ مهر ۱۳۹۳" | مفید (1) | امتیاز (2) | فهیمه درودی (1097)

پنجره همواره عنصر بازگشای حصر از پس دیوار ست ؛ دیواری که به واسطه آن ، سرزمین پشت دیوار گستره ای وسیع از کنجکاوی ها و خیال پردازی هاست ؛ خالی گذاشتن سرزمین داخل پنجره ، مولفه کودک برای تماشای این سرزمین و عنوان سفر ، جستجویی اصیل در پی حقیقت ماهیت مان ، انتخاب هایی هستند که این برداشت را تماشایی می کنند

سپاس از اشتراک