گالری تصاویر "میلاد میرسلیمی"

         
عکس
نام :   (امتیاز : 4)
عکاس :   میلاد میرسلیمی (امتیاز : 29)
نظرات :   3
بازدیدها :   468
تاریخ ارسال :   ۲۶ شهريور ۱۳۹۳
علاقه‌مندی‌ها :   0
دسته‌بندی سايت :   فتو آرت
توضیحات عکاس

"۰۰:۵۱ ۲۸ شهريور ۱۳۹۳" | مفید (0) | امتیاز (2) | فهیمه درودی (1097)

یک بازگویی از یک فراواقع گرایی کمینه گرا
شکل تعمیم یافته ی عبارت روشنایی به روح درخت نیروی خوبی از روایت با خود دارد

سپاس از اشتراک
"۱۱:۰۴ ۰۵ مهر ۱۳۹۳" | مفید (0) | امتیاز (2) | شادی آفرین آرش (7742)

هگل در کتاب "عقل در تاریخ "می گوید که گشیشته هر دو معنای ذهنی و عینی را در بر میگیرد. یعنی هم معنای ابژکتیو و هم معنای سوبژکتیو را در بر میگیرد. یعنی هم برگزارش آنچه که روی داده است و هم بر خود رویداد دلالت می کند.
این عکس هم مخاطب را درگیر هر دو می کند، یعنی هم وجه عینی دارد و آن، آن تضاد آشکاریست که به مخاطب می نمایاند و هم با استفاده از این تضاد آشکار و عینی مخاطب را به درون می کشاند و وجه دیگر؛ سوبژکتیو را جلوه گر می سازد.

*گشیشته: معنای مصدری آن یعنی انجام شدن و معنی غیر مصدری آن یعنی روی دادن.
"۱۵:۱۶ ۱۰ آذر ۱۳۹۳" | مفید (0) | امتیاز (0) | فروغ کریمی (7)

واقعیترین درخت در سایه ی واقعی ترین چراغ است