گالری تصاویر "غلامرضا شمس ناتری"

         
عکس
نام :   زندگی روستایی (امتیاز : 2)
عکاس :   غلامرضا شمس ناتری (امتیاز : 1463)
نوع دوربین :   Canon
مدل دوربین