گالری تصاویر "حسینعلی محمدنژاد چیقان"

         
عکس
نام :   (امتیاز : 2)
عکاس :   حسینعلی محمدنژاد چیقان (امتیاز : 304)
نوع دوربین :   Canon
مدل دوربین :   Canon EOS 500D
سنسور :   14 MP
ایزو