گالری تصاویر "آیدین معرفت"

         
عکس
نام :   کوه عینالی تبریز (امتیاز : 1)
عکاس :   آیدین معرفت (امتیاز : 93)
نوع دوربین :   Canon
مدل دوربین :   Canon EOS 500D
نوع لنز