گالری تصاویر "روزبه روزبهانی"

         
عکس
نام :   غولی سپید بر غول سپید (امتیاز : 27)
عکاس :   روزبه روزبهانی (امتیاز : 984)
نوع دوربین :   Canon
مدل دوربین :   Canon EOS 30D
نوع لنز :   Sigma