گالری تصاویر "علی اصغری"

         
عکس
نام :   (امتیاز : 33)
عکاس :   علی اصغری (امتیاز : 7878)
نوع دوربین :   Canon
مدل دوربین :   Canon EOS 60D
نوع لنز :   Sigma
توضیحات لنز :   30 - 15