گالری تصاویر "رضا علی اصل"

         
عکس
نام :   عقاب صحرایی (امتیاز : 16)
عکاس :   رضا علی اصل (امتیاز : 122)
نوع دوربین :   Canon
مدل دوربین :   Canon 50D
نوع لنز :   Canon