گالری تصاویر "سپند بختیاری"

         
عکس
نام :   (امتیاز : 2)
عکاس :   سپند بختیاری (امتیاز : 194)
نوع دوربین :   Canon
مدل دوربین :   Canon EOS 350D
نوع لنز :   Tamron
مدل لنز