گالری تصاویر "علی رضا اشتیاقی"

         
عکس
نام :   White Resting (امتیاز : 4)
عکاس :   علی رضا اشتیاقی (امتیاز : 359)
نوع دوربین :   Nikon
مدل دوربین :   Nikon D7000
نوع لنز :   Sigma
توضیحات لنز