گالری تصاویر "سعید سلطانیان"

         
عکس
نام :   (امتیاز : 19)
عکاس :   سعید سلطانیان (امتیاز : 3801)
نوع دوربین :   Panasonic
مدل دوربین :   Panasonic DMC-FZ10
سنسور