گالری تصاویر "نیما مقیمی"

         
عکس
نام :   خوابهای زمستانی ما تعبیر می شد (امتیاز : 60)
عکاس :   نیما مقیمی (امتیاز : 6527)
نوع دوربین :   Nikon
مدل دوربین :   Nikon D5000
نوع لنز