گالری تصاویر "امیر گروسی"

         
عکس
نام :   بدون عنوان (امتیاز : 7)
عکاس :   امیر گروسی (امتیاز : 47)
نظرات :   5
بازدیدها :   269
تاریخ ارسال :   ۲۸ شهريور ۱۳۸۹
علاقه‌مندی‌ها :   0
دسته‌بندی سايت :   مردم , ساحل و دریا , مفهومی
توضیحات عکاس

"۰۰:۱۹ ۲۹ شهريور ۱۳۸۹" | مفید (1) | امتیاز (2) | صابر وکیلی راد (1317)

درود بر شما

ثبت مرا به خاطرات قدیم برد،خاطراتی از ثبت هایم با دوربین
آنالوگ،البته به خاطر ضعیف بودن دوربینم هیچوقت از چنین فاصله
ای قادر به ثبت تصویر نبودم،فاصله عکاس تا سوژه ها(به نظر از
ساحل)به ایجاد بافتی از انسانهای در دوردست انجامیده که هر کدام
به نقطه هایی اتصال دهنده بدل شده اند،نگاهی مینیمالیست
به انسانهایی که بسیار در تلاشند تا ماهی به قلاب گیرند،فضای
ثبت شما مرا به یاد صحنه هایی از باراندازهای نیویورک انداخت که
پیشتر در فیلمها دیده ام،مردهایی لخت،سیاه اندام،و همگی در
پی کار خودشان و بسیار مصمم.برش در کادر به آسمانی
نمایش زیبایی از آسمان رسیده،آسمانی که تفاوتی با دریای
آرام ندارد و این یکرنگی به بافتی بسیار یکدست و همگون
رسیده که برای بیننده جز تفکر به سوژه ها و حالاتشان انتخاب
دیگری باقی نمیگذارد و بی جهت او را درگیر و دار نمیگذارد.

بسیار زیباست
با احترام
2+
"۰۸:۴۳ ۲۹ شهريور ۱۳۸۹" | مفید (0) | امتیاز (0) | موسا بلبله (545)

سلام
محل قرارگیری سوژه بسیار مناسب استبرش در کادر به آسمانی نمایش زیبایی از آسمان رسیده،آسمانی که تفاوتی با دریای آرام ندارد و این یکرنگی به بافتی بسیار یکدست و همگون رسیده که برای بیننده جز تفکر به سوژه ها و حالاتشان انتخاب دیگری باقی نمیگذارد و بی جهت او را درگیر و دار نمیگذارد.
"۱۲:۴۵ ۲۹ شهريور ۱۳۸۹" | مفید (0) | امتیاز (2) | عزیز عباسی (10130)

سوژه و تركيب بندي خوب ..
مد رنگ و افكت قابل تامل است ..
"۱۴:۵۷ ۲۹ شهريور ۱۳۸۹" | مفید (0) | امتیاز (1) | آ ر ش ا سـکـو یـی (1185)

ایجاد بافتی از انسانهای در دوردست انجامیده که هر کدام
به نقطه هایی اتصال دهنده بدل شده اند،نگاهی مینیمالیست
به انسانهایی که بسیار در تلاشند تا ماهی به قلاب گیرند،فضای
ثبت شما مرا به یاد صحنه هایی از باراندازهای نیویورک انداخت که
پیشتر در فیلمها دیده ام،مردهایی لخت،سیاه اندام،و همگی در
پی کار خودشان و بسیار مصمم.برش در کادر به آسمانی
نمایش زیبایی از آسمان رسیده،آسمانی که تفاوتی با دریای
آرام ندارد و این یکرنگی به بافتی بسیار یکدست و همگون
رسیده که برای بیننده جز تفکر به سوژه ها و حالاتشان انتخاب
دیگری باقی نمیگذارد و بی جهت او را درگیر و دار نمیگذارد.

aRash.oSkooei
"۲۰:۵۲ ۲۹ شهريور ۱۳۸۹" | مفید (0) | امتیاز (2) | سید مصطفی زمانی (4013)

ثبت مرا به خاطرات قدیم برد،خاطراتی از ثبت هایم با دوربین آنالوگ،البته به خاطر ضعیف بودن دوربینم هیچوقت از چنین فاصله ای قادر به ثبت تصویر نبودم،فاصله عکاس تا سوژه ها(به نظر از ساحل)به ایجاد بافتی از انسانهای در دوردست انجامیده که هر کدام به نقطه هایی اتصال دهنده بدل شده اند،نگاهی مینیمالیست به انسانهایی که بسیار در تلاشند تا ماهی به قلاب گیرند