گالری تصاویر "محمود ترابی"

         
عکس
نام :   (امتیاز : 39)
عکاس :   محمود ترابی (امتیاز : 2376)
نوع دوربین :   Canon
مدل دوربین :   Canon PowerShot G10
ایزو :   100