تعطیلی گالری سایت عکاسی

دوشنبه ۰۹ شهريور ۱۳۹۴
گالری سایت عکاسی که از شهریور ۱۳۸۵ فعالیت خود را آغاز کرد در شهریور ۱۳۹۴ به دلیل مشکلات و محدودیت‌های فنی تعطیل شد.از همه علاقه مندان و عکاسانی که در طول این مدت با ارسال بیش از ۲۵۸ هزار عکس و ۸۸۲ هزار نظر، موجب رونق و فعالیت موثر گالری سایت عکاسی شدند ‌‌نهایت سپاس و تشکر را داریم و امیدواریم در آینده با تغییراتی متناسب با خواست مخاطبان و کاربران بار دیگر فعالیت گالری از سر گرفته شود.