گالری سایت عکاسی که از شهریور ۱۳۸۵ فعالیت خود را آغاز کرد در شهریور ۱۳۹۴ به دلیل مشکلات و محدودیت‌های فنی تعطیل شد. از همه علاقه مندان و عکاسانی که در طول این مدت با ارسال بیش از ۲۵۸ هزار عکس و ۸۸۲ هزار نظر، موجب رونق و فعالیت موثر گالری سایت عکاسی شدند ‌‌نهایت سپاس و تشکر را داریم و امیدواریم در آینده با تغییراتی متناسب با خواست مخاطبان و کاربران بار دیگر فعالیت گالری از سر گرفته شود.  


شادی آفرین آرش
عکاسی صحنه آرایی شده با مبنای ساختن یا تکمیل صحنه به جای جستجو و یافتن آن در نقطه مقابل یا عکاسی واقع گرایانه قرار می گیرد، در این نوع عکاسی هنرمند با هدفمندی و اندیشه ای از پیش
ساخته و پرداخته شده، در جهت خلق صحنه، گام بر می دارد.
...
عناصر و المانهای این عکس در همنشینی با کاراکترهای انسانی که تشکیل یک خانواده را می دهند، معناگرایانه و هدفمند ست، بررسی آبژه ها و حدود خطر پذیری که ادامــــــه ...
آرشیو