یکی از دغدغه‌ای بسیاری از کاربران گالری سایت عکاسی، عدم امکان حذف عکس از پروفایلشان است که با توجه به نرم‌افزار گالری قابل اجرا نیست. بر همین اساس و به پاس فعالیت‌های کاربران عزیز، بنا داریم امکان حذف تعدادی از عکس‌های هر کاربر را فراهم سازیم. دوستانی که مایل به این کار هستند، می‌توانند تا قبل از آغاز سال جدید، حداکثر پنج عکس از عکس‌هایشان را برای حذف از گالری معرفی نمایند. برای معرفی عکس‌ها، ...  


شادی آفرین آرش
تنهایی، جدا افتادگی، بازماندگی در اکثر آثار امروزی نمود دارد، شاید از آن جهت که در تمام ناکامیهای معاصر، امری تاثیر گذار و قویست.
تک درختها، آدمهای تنها، مکان های بی هویت و خالی و... اینها جملگی و در عمق خود از تاثیر تنهایی بر روح بشر مستثنی نیستند. شاید از جهاتی به تصویر کشاندن این وقایع با این بار معنایی تکراری جلوه نماید، اما آنچه علاوه بر تکرار نگران کننده ست، حضور قوی ی این معنا میان ادامــــــه ...
آرشیو