یکی از دغدغه‌ای بسیاری از کاربران گالری سایت عکاسی، عدم امکان حذف عکس از پروفایلشان است که با توجه به نرم‌افزار گالری قابل اجرا نیست. بر همین اساس و به پاس فعالیت‌های کاربران عزیز، بنا داریم امکان حذف تعدادی از عکس‌های هر کاربر را فراهم سازیم. دوستانی که مایل به این کار هستند، می‌توانند تا قبل از آغاز سال جدید، حداکثر پنج عکس از عکس‌هایشان را برای حذف از گالری معرفی نمایند. برای معرفی عکس‌ها، ...  


نازنین هاشم پور
با سلام و درود بر شما.
آنچه که در ثبت فوق جلب توجه می کند حضور نوعی تعادل است البته تعادلی نا متقارن! در این نوع تعادل عناصر درون کادر بر اساس انداز و شکل باهم مقایسه نمیشود بلکه بر اساس "انرژی بصری عناصر" به واسطه ی تیرگی و روشنی ،رنگ ها و نوع بافت ها و از همه مهم تر قرار گیری هر سوژه در جای خود ، میتوان تعادل نا متقارن را در یک عکس سنجید.
در اغلب آثار این نوع چینش عناصر، پیچیده است و ادامــــــه ...
آرشیو