یکی از دغدغه‌ای بسیاری از کاربران گالری سایت عکاسی، عدم امکان حذف عکس از پروفایلشان است که با توجه به نرم‌افزار گالری قابل اجرا نیست. بر همین اساس و به پاس فعالیت‌های کاربران عزیز، بنا داریم امکان حذف تعدادی از عکس‌های هر کاربر را فراهم سازیم. دوستانی که مایل به این کار هستند، می‌توانند تا قبل از آغاز سال جدید، حداکثر پنج عکس از عکس‌هایشان را برای حذف از گالری معرفی نمایند. برای معرفی عکس‌ها، ...  


شادی آفرین آرش
عکاسی صحنه آرایی شده با مبنای ساختن یا تکمیل صحنه به جای جستجو و یافتن آن در نقطه مقابل یا عکاسی واقع گرایانه قرار می گیرد، در این نوع عکاسی هنرمند با هدفمندی و اندیشه ای از پیش
ساخته و پرداخته شده، در جهت خلق صحنه، گام بر می دارد.
...
عناصر و المانهای این عکس در همنشینی با کاراکترهای انسانی که تشکیل یک خانواده را می دهند، معناگرایانه و هدفمند ست، بررسی آبژه ها و حدود خطر پذیری که ادامــــــه ...
آرشیو