یکی از دغدغه‌ای بسیاری از کاربران گالری سایت عکاسی، عدم امکان حذف عکس از پروفایلشان است که با توجه به نرم‌افزار گالری قابل اجرا نیست. بر همین اساس و به پاس فعالیت‌های کاربران عزیز، بنا داریم امکان حذف تعدادی از عکس‌های هر کاربر را فراهم سازیم. دوستانی که مایل به این کار هستند، می‌توانند تا قبل از آغاز سال جدید، حداکثر پنج عکس از عکس‌هایشان را برای حذف از گالری معرفی نمایند. برای معرفی عکس‌ها، ...  


شادی آفرین آرش
هرچند به لحاظ ساختار سمت راست عکس از سمت سنگین تر می نماید و در فضا آنقدر خلاء هست که عکاس ساختار عکس را قربانی دست و دلبازی در القاء این امر نکند، اما آنچه پیش روست به مدد ویرایش لطیف و پتانسیل فضا توانسته حسی موهوم مبهم را به مخاطب منقل کند، حسی که بار یک نوستالژی دور را بر دوش می مشد، در این میان ظرافات و عریانی گیاهان به القای از دست رفتگی ی این نوستالژی دلالت قابل توجهی دارند و سکون و خلاء ادامــــــه ...
آرشیو