یکی از دغدغه‌ای بسیاری از کاربران گالری سایت عکاسی، عدم امکان حذف عکس از پروفایلشان است که با توجه به نرم‌افزار گالری قابل اجرا نیست. بر همین اساس و به پاس فعالیت‌های کاربران عزیز، بنا داریم امکان حذف تعدادی از عکس‌های هر کاربر را فراهم سازیم. دوستانی که مایل به این کار هستند، می‌توانند تا قبل از آغاز سال جدید، حداکثر پنج عکس از عکس‌هایشان را برای حذف از گالری معرفی نمایند. برای معرفی عکس‌ها، ...  


شادی آفرین آرش
سیاه و سفیدی سرشار از شاعرانگی و رویا، عکس توانسته به سبب استفاده مناسب از پتاسیل فضا به همراه ویرایشی مناسب مخاطب را به درون عکس دعوت کند و مدتها او را در آنجا نگه دارد. او را در برابر دنیایی قرار دهد که با وجود خاکستری بودن اس دنیای سرشاریست و تلفیقی از رویا و وهم ست. وهم دلپذیر درون عکس، رمز و رازهایی که محیط را احاطه کرده و میل به ایجاد چنین ناکجایی، که مخاطب را در دوردست عکس فرو می برد، ادامــــــه ...
آرشیو