یکی از دغدغه‌ای بسیاری از کاربران گالری سایت عکاسی، عدم امکان حذف عکس از پروفایلشان است که با توجه به نرم‌افزار گالری قابل اجرا نیست. بر همین اساس و به پاس فعالیت‌های کاربران عزیز، بنا داریم امکان حذف تعدادی از عکس‌های هر کاربر را فراهم سازیم. دوستانی که مایل به این کار هستند، می‌توانند تا قبل از آغاز سال جدید، حداکثر پنج عکس از عکس‌هایشان را برای حذف از گالری معرفی نمایند. برای معرفی عکس‌ها، ...  


حمید عزیزی خانقاهی
یا لطیف
خط، نقطه و ... اشکالی هستند که همیشه با در دنیای اطراف وجود داشته و به نوعی با آن ها زندگی می کنیم که میتواند در یک لحظه تیزبینی عکاس از یک ثبت آسان بار مفهومی بدان داده و آن را متفاوت جلوه دهد. انتخاب زاویه مناسب در این ثبت قدرت کار را افزون بخشید و آن را از یک ثبت عادی به یک ثبت فرم گرا و با مفهوم تبدیل نموده است. قرار گرفتن سوژه در جای مناسب باعث توازن بیشتر کار، در پایین کادر و بالای ادامــــــه ...
آرشیو