یکی از دغدغه‌ای بسیاری از کاربران گالری سایت عکاسی، عدم امکان حذف عکس از پروفایلشان است که با توجه به نرم‌افزار گالری قابل اجرا نیست. بر همین اساس و به پاس فعالیت‌های کاربران عزیز، بنا داریم امکان حذف تعدادی از عکس‌های هر کاربر را فراهم سازیم. دوستانی که مایل به این کار هستند، می‌توانند تا قبل از آغاز سال جدید، حداکثر پنج عکس از عکس‌هایشان را برای حذف از گالری معرفی نمایند. برای معرفی عکس‌ها، ...  


فهیمه درودی
یک نگاه خوب بر هویت بخشی به سایه در یک قاب عکاسی ، زاویه برداشت گوشه گیر منطق مناسبی برای اضافه کردن تشویش است اما جایگیری دوربین با جدا کردن تمرکز از روی سایه مد نظر و دقیق کردم نگاه به شرایط کشوها ، این تشویش را زدوده و به یک سکون بی محتوا کشانده است

درود و سپاس از اشتراک
1.5+
آرشیو