یکی از دغدغه‌ای بسیاری از کاربران گالری سایت عکاسی، عدم امکان حذف عکس از پروفایلشان است که با توجه به نرم‌افزار گالری قابل اجرا نیست. بر همین اساس و به پاس فعالیت‌های کاربران عزیز، بنا داریم امکان حذف تعدادی از عکس‌های هر کاربر را فراهم سازیم. دوستانی که مایل به این کار هستند، می‌توانند تا قبل از آغاز سال جدید، حداکثر پنج عکس از عکس‌هایشان را برای حذف از گالری معرفی نمایند. برای معرفی عکس‌ها، ...  


آرش میرزایی قاضی
نوعی انتزاع هندسی ناشی از ساده گرایی در ترکیب بندی به خوبی در این عکس مشهود است که ما را به یاد آثار نقاش و نظریه پرداز هنر مدرن" پیت موندریان" می اندازد. به اعتقاد او با الهام از طبیعت ، باید به سطوح هندسی کاملا مسطح و ساده شده ای دست پیدا کرد. وجود طرح مایه ای شبیه درخت به همراه دیواری ترک خورده در این کادر شاید نقطه ای چالش برانگیز باشد وکار را از ماهیت اولیه خود دور کند اما باعث چنین خوانشی ادامــــــه ...
آرشیو